Filosofie van de Fysiocoach

 

De Fysiocoach maakt gebruik van coachen en integreert deze manier van werken in de fysiotherapeutische benadering. De Fysiocoach is een moderne fysiotherapeut die de client met zijn bewegingsprobleem begeleidt, helpt en adviseert. Een fysiocoach ziet de client als 'individu' die tijdelijk minder belastbaar is en gaat uit van de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. De Fysiocoach is een fysiotherapeut die nog tijd voor u heeft!

Onze aanpak

Voorheen werd er gewerkt met het medische model, daarbij kijkt men voornamelijk naar het lichamelijke, het fysieke deel. De Fysiocoach maakt gebruik van het biopsychosociale model. Daarbij wordt aandacht besteed aan zowel sociale, psychische als biologische factoren..