Vergoedingen

Hoeveel fysiotherapie wordt er eigenlijk vergoed? Dat is een ingewikkeld verhaal.

Eerst een uitleg. Er zijn twee soorten aandoeningen; chronisch en niet-chronische aandoeningen.
Met chronisch wordt bedoeld: een aandoening die voorkomt op de lijst die minister Borst een aantal jaren geleden heeft samengesteld. Het gaat hier veelal om ernstige chronische ziektes, zoals ziekte van Parkinson, MS, maar b.v. ook de toestand na een fractuur (botbreuk) of operatie. Met niet-chronisch wordt bedoeld: minder ernstige aandoeningen, zoals bij voorbeeld artrose (in de volksmond “slijtage”genoemd), gescheurde enkelbanden, kneuzingen, lage rugpijn zonder duidelijke oorzaak, enz.

Vanaf de 21'ste behandeling vergoed uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen worden uit de aanvullende verzekering betaald (als u die heeft).

Deze worden helemaal vergoed uit de aanvullende verzekering (als u die heeft). Voor kinderen onder de 18 jaar geldt een speciale regeling.

Alle ziekenfondsen hebben verschillende aanvullende verzekeringen. Hoeveel behandelingen uw aanvullende verzekering vergoedt, kunt u nakijken in uw polis. Als u geen aanvullende verzekering heeft en de behandeling zelf moet betalen, of als u een restitutiepolis heeft, betaalt u het praktijktarief.

 

Let op:

Bij aanvang van ieder nieuw kalenderjaar zijn er wijzigingen. Soms betreft dit algemene wijzigingen, opgelegd door de regering. Soms betreft het wijzigingen die uw verzekeringsmaatschappij aanbrengt in bij voorbeeld de dekking van de aanvullende verzekeringen. Het kan zijn dat een aanvullende verzekering met dezelfde naam als vorig jaar, niet meer dezelfde dekking heeft. Lees daarom goed alle post die uw verzekeraar aan u opstuurt.

 

Bent u het niet eens met de wijzigingen die uw verzekering bij aanvang van het nieuwe jaar invoert, dan kunt u kijken of een andere verzekeraar voor u voordeliger of beter geschikt is. Iedere verzekeraar is verplicht u in de basisverzekering op te nemen. Dit is echter niet het geval voor de aanvullende verzekeringen: dit zijn particuliere verzekeringen; de verzekeraar hoeft u hier niet voor te accepteren. Informeer u van tevoren goed voor u overstapt. Overstappen naar een andere verzekering kan alleen rond de jaarwisseling. U kunt tot 1 januari uw verzekering opzeggen. Tot en met 31 januari kunt u een nieuwe verzekering aanvragen. Voor het afsluiten van een aanvullende verzekering is, als u aandoeningen of ziektes heeft, soms extra tijd nodig voor de beoordeling. Dus informeer u tijdig.

 

Voor de chronische lijst : zie www.defysiotherapeut.com.