Hart-, vaat- en longfysiotherapie

Hart- en vaatziekten en ziekten van de long- en luchtwegen komen heel veel voor. Iedereen kent wel iemand die hierdoor is getroffen. Deze ziekten hebben grote gevolgen voor de kwaliteit van leven, beperken sterk het aantal gezonde jaren en zijn twee van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland.

Mulligan Individuele training

Training & Begeleiding

Uit wetenschappelijke studies blijkt dat training en deskundige begeleiding noodzakelijk is voor mensen met bijvoorbeeld hartfalen en COPD (chronische obstructie van de luchtwegen). Wij hebben de deskundigheid in huis om deze patiënten te helpen, onder meer bij het op peil brengen of verbeteren van de conditie door oefeningen en/of het aanleren van ademtechnieken en –tempo.

Deskundige en
hartelijke zorg

Hartelijke zorg

Door de diverse oefeningen krijgen de patiënten het gevoel meer controle te hebben over hun aandoening. Fysiotherapie zet ze aan hun levensgewoontes en levensstijl positief te veranderen. Wij bieden in samenwerking met andere disciplines de beste zorg voor deze patiënten en hun omgeving.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over hart-, vaat- en longtherapie? Neem dan gerust contact met ons op.
Ook kunt u via onderstaande link direct een afspraak maken:

Afspraak maken